bilforsakringen.se

Självriskförsäkring bil

Funderar du på att skaffa en självriskförsäkring till din bil, men vill göra dig på det klara om vad det innebär först? Här finner du svar på frågor och jämförelser mellan olika bolags självriskförsäkring till bil.

Vad är självrisk?

Självrisk är vad du själv betalar när din bil har blivit skadad eller med om en olycka – det vill säga den del som din bilförsäkring inte täcker in i ersättningen.

Jämför och teckna självriskförsäkring för bil

Många av försäkringsbolagen på den svenska marknaden erbjuder en självriskförsäkring för bil, och här följer en kort genomgång och jämförelse som går genom vad som utmärker varje och skiljer dem åt.

Assistansbolagets självriskförsäkring täcker in alla dina bilar, oavsett om du äger eller privatleasar dem, och ersätter dig för upp till 10 000 kronor i självrisk per försäkringsperiod, dock ej för stenskott. Assistansbolagets självriskförsäkring är en av de mest tecknade i Sverige.

OKQ8 Försäkring erbjuder självriskförsäkring som en del av deras paket BackUp Plus, som läggs till ovanpå deras bilförsäkringar. Den kan eliminera eller reducera självrisken med upp till 3000 kronor per period.
Svedea erbjuder självriskförsäkring, men denna är individanpassad beroende på bland annat hur gammal du är, och din bils märke och ålder, och kan därför variera mycket mellan olika försäkringstagare.
SBM Försäkring erbjuder en självriskförsäkring som täcker in så gott som alla skador på privatägd bil i Sverige och hyrbil i övriga Europa, utom stenskott och sådant som kräver vägassistans.
Assures självriskförsäkring är mycket bred, och täcker alla fordon du kör oavsett om du äger, hyr eller lånar dem. Den täcker upp till 5000 kronor av självrisken, upp till två gånger om året.
Solid Försäkring erbjuder sina kunder en självriskförsäkring som tillägg till halv- och helförsäkringar för motorfordon. Den går att teckna för personbil, motorcykel och husbil, och tecknas per fordon som du äger.
MySafety erbjuder en självriskförsäkring som tillägg, som tecknas per fordon. Den gäller i hela Europa, och ersätter varje år upp till 6000 kronors självrisk för din egen bil och upp till 10 000 för hyrbil utomlands.

Vanliga frågor och svar

När behövs självriskförsäkring?

Självriskförsäkring är inte obligatorisk, men är användbar vid tillfällen då självrisken skulle ha blivit för stor för att du bekvämt skulle få plats med den i din ekonomi. Avväg därför baserat på detta och dess kostnad.

Vad ingår?

I en självriskförsäkring ingår att försäkringsbolaget står för självrisken upp till en viss maximal summa på ett antal tusen kronor per försäkringsperiod, som varierar mellan olika bolag och mellan olika försäkringar.

Vad kostar självrisk vid krock, och vem betalar?

Vad självrisk vid krock kostar varierar mellan olika bolag och kan ligga på en eller några tusen kronor. Den som anses vara den vållande parten är den som står för självrisken.

När behöver man inte betala självrisk?

Om det inte är du som är den vållande parten i en krock behöver du inte betala självrisk – och om du har en självriskförsäkring står försäkringsbolaget för din självrisk upp till en viss summa per försäkringsperiod.